Ham học hỏi - Inquisitiveness

Dreamdoers luôn nuôi dưỡng sự tò mò, niềm say mê học hỏi, sẵn sàng đón nhận kỹ năng, kiến thức mới, đồng thời luôn thực hành tư duy phản biện, chất vấn những gì sẵn có. Vinsers đề cao tinh thần tự học và duy trì đam mê học tập suốt đời.

Chủ động – Proactiveness

Dreamdoers năng động, tự tin thể hiện mình, dám nêu ý kiến và bảo vệ chính kiến của mình. Vinsers chủ động sáng tạo, dám đưa ra ý tưởng mới và biết huy động nguồn lực để hiện thực hóa ý tưởng đó. Vinsers có khả năng thích nghi cao, chủ động giao lưu và hội nhập, là nhân tố tạo ảnh hưởng tích cực tới bạn bè và cộng đồng. Vinsers sống có hoài bão, đam mê, khao khát được đóng góp và biết hành động hướng tới mục tiêu.

Chủ động – Proactiveness

Dreamdoers năng động, tự tin thể hiện mình, dám nêu ý kiến và bảo vệ chính kiến của mình. Vinsers chủ động sáng tạo, dám đưa ra ý tưởng mới và biết huy động nguồn lực để hiện thực hóa ý tưởng đó. Vinsers có khả năng thích nghi cao, chủ động giao lưu và hội nhập, là nhân tố tạo ảnh hưởng tích cực tới bạn bè và cộng đồng. Vinsers sống có hoài bão, đam mê, khao khát được đóng góp và biết hành động hướng tới mục tiêu.

Ham học hỏi - Inquisitiveness

Dreamdoers có lòng nhân ái và đồng cảm, quan tâm thực lòng đến gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Vinsers cam kết phục vụ, hành động để tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống bản thân và cộng đồng.

Quan tâm – Caring

Dreamdoers có lòng nhân ái và đồng cảm, quan tâm thực lòng đến gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Vinsers cam kết phục vụ, hành động để tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống bản thân và cộng đồng.

Chính trực- Integrity

Dreamdoers sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Vinsers chịu trách nhiệm về những hành động của mình và luôn giữ đúng lời hứa. Vinsers đề cao sự trung thực, dũng cảm nói không với điều sai trái, tôn trọng và bảo vệ sự thật.

Tôn trọng – Respect

Dreamdoers suy nghĩ tích cực, biết quan tâm đến cảm xúc, lợi ích, sự an toàn của bản thân cũng như những người xung quanh. Vinsers biết duy trì, phát huy truyền thống gia đình, văn hóa Việt Nam và tự hào về cội nguồn dân tộc. Vinsers có sự hiểu biết đối với các nền văn hóa, tôn giáo, giới tính khác và không can thiệp vào quyền được suy nghĩ và hành động khác biệt của mỗi người.