Chính sách quyền riêng tư này được áp dụng bất kể bạn sử dụng máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng, TV hoặc các thiết bị khác để truy cập trang web của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các loại thông tin khác nhau liên quan đến trang web, bao gồm:

 • Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi (không bao gồm thông tin thẻ ngân hàng bạn dùng để mua khóa học);
 • Thông tin chúng tôi thu thập về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi

Sử dụng và chia sẻ thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để:

 • Cung cấp các dịch vụ bạn yêu cầu;
 • Hiểu cách bạn sử dụng trang web để chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn;

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với:

 • Nhà cung cấp dịch vụ – các công ty cung cấp dịch vụ cho hoặc thay mặt Công ty Cổ phần Cake Jess ( ở đây là Cổng thanh toán trực tuyến OnePay & Ngân hàng Vietcombank)
 • Đơn vị thực thi pháp luật – khi chúng tôi được yêu cầu làm như vậy hoặc để bảo vệ dreamdo.edu.vn và người dùng tại trang web dreamdo.edu.vn.

Bạn phải thường xuyên kiểm tra lại các bản cập nhật của Chính sách quyền riêng tư. Nếu chúng tôi cập nhật Chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ cho bạn biết về những thay đổi mà chúng tôi coi là quan trọng bằng cách thông báo về các dịch vụ có liên quan qua email. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi chúng tôi đã phát thông báo như vậy, bạn đồng ý với (các) thay đổi được đề cập trong bản cập nhật.

CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN NÀO VỀ BẠN?

Thông tin bạn cung cấp trực tiếp (không bao gồm thông tin về tài khoản ngân hàng bạn sử dụng để thanh toán cho khoa học trực tuyến)

Một số Dịch vụ cho phép bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin trực tiếp. Ví dụ:

 • Một số Dịch vụ của chúng tôi cho phép người dùng tạo tài khoản hoặc hồ sơ. Liên quan đến các Dịch vụ này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhất định về bản thân để thiết lập tài khoản hoặc hồ sơ. Ví dụ: bạn có thể gửi một số thông tin nhất định về bản thân, chẳng hạn như tên và địa chỉ email của bạn, khi bạn tạo một tài khoản trên dreamdo.edu.vn
 • Nếu bạn mua một khóa học từ chúng tôi, chúng tôi có thể hỏi tên, thông tin liên lạc, địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán.

Thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ

Ngoài thông tin bạn cung cấp, chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thông qua phần mềm trên thiết bị của bạn và các phương tiện khác. Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập:

 • Thông tin về thiết bị – chẳng hạn như các phiên bản hệ điều hành, phiên bản trình duyệt, tên miền và địa chỉ IP, URL bạn đến và đi đến và các phần của trang web bạn truy cập và thiết bị bạn sử dụng để truy cập trang web.
 • Thông tin nhật ký – chẳng hạn như thời gian và thời gian bạn sử dụng Dịch vụ, thuật ngữ truy vấn tìm kiếm bạn nhập thông qua Dịch vụ và mọi thông tin được lưu trữ trong cookie mà chúng tôi đã đặt trên thiết bị của bạn.

 LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

 • để đăng ký bạn hoặc thiết bị của bạn cho một Dịch vụ;
 • để cung cấp Dịch vụ hoặc tính năng bạn yêu cầu;
 • để cung cấp nội dung tùy chỉnh và cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa dựa trên các hoạt động trước đây của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi;
 • để đưa ra các chương trình khuyến mãi, như được pháp luật cho phép; và với sự đồng ý của bạn.

 CHÚNG TÔI CÓ  TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA BẠN KHÔNG?

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các thực thể sau:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các công ty cung cấp dịch vụ cho hoặc nhân danh chúng tôi, chẳng hạn như cổng thanh toán trực tuyến OnePay và Ngân hàng Vietcombank. Những thực thể này bị hạn chế về khả năng sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác ngoài việc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.
 • Các bên khác khi được pháp luật yêu cầu hoặc cần thiết để bảo vệ dịch vụ của chúng tôi. Có thể có những trường hợp chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn cho các bên khác:
 • để tuân thủ luật pháp hoặc đáp ứng quy trình pháp lý bắt buộc (như lệnh khám xét hoặc lệnh khác của tòa án);
 • để xác minh hoặc thực thi việc tuân thủ các chính sách điều chỉnh Dịch vụ của chúng tôi; và
 • để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Công ty Cổ phần Cake Jess hoặc bất kỳ chi nhánh, đối tác kinh doanh hoặc khách hàng tương ứng nào của chúng tôi.
 • Các bên khác có sự đồng ý của bạn hoặc theo hướng dẫn của bạn. Ngoài các tiết lộ được mô tả trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khi bạn đồng ý hoặc yêu cầu chia sẻ như vậy.

CHÚNG TÔI SẼ PHẢI LÀM GÌ ĐỂ BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN?

Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp vật lý và kỹ thuật hợp lý để bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập liên quan đến Dịch vụ. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn, không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy tính hoặc kết nối không dây nào hoàn toàn an toàn.