HIỂU VỀ CÁC DREAM&DOERS - NHỮNG NGƯỜI GIEO HẠT

Bạn sẽ thích cách mà chúng tôi đang “Gieo Hạt" từng ngày

Co - Founder/ CEO

Nguyễn Hoàng Việt

“Dream&Do Family là nơi chúng tôi cùng nhau trăn trở và hành động để tạo nên sự đổi thay tích cực của những đứa trẻ, thế hệ tương lai của Việt Nam. Không chỉ làm việc, ở Dream&Do, chúng tôi chia sẻ và truyền cảm hứng cho nhau để cùng theo đuổi những giá trị sống bền vững, cho tương lai của hành tinh này và của cả chính những thế hệ mai sau.

Ở Dream&Do, chúng tôi tập hợp xung quanh mình những nhà giáo dục nhân văn và khai phóng, lấy giá trị phổ quát làm nền tảng cho các phương pháp sư phạm, lấy phát triển cá nhân mỗi người là mục tiêu của các chương trình giáo dục, lấy phát triển bền vững làm nhân sinh quan của mình. Thế giới quan và năng lực của mỗi học sinh Dream&Do được bồi đắp dần dần dựa trên những tương tác và kết nối của các em với thế giới thiên nhiên, với cộng đồng con người và với chính bản thân mình.

Trong tiến trình trưởng thành về nhận thức này của học sinh, chúng tôi đóng vai trò đồng hành và hỗ trợ hơn là những người chỉ dẫn. Ở bất kỳ giai đoạn nào trong tiền trình ấy, học sinh hay phụ huynh đều có thể tìm đến chúng tôi không phải để được chỉ bảo mà để được lắng nghe, được tin tưởng, và được truyền cảm hứng. Đó là sứ mệnh lớn nhất đồng thời khó khăn nhất mà chúng tôi đặt ra cho bản thân mình."

PHÒNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH

Happy Teachers Change the World!

CÔ. HOÀNG THỊ THU HUYỀN
Co - Founder / Phó giám đốc phụ trụ trách Phát triển chương trình
Bắt đầu làm việc tại Dream&Do kể từ 1/2016
MS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG LIÊN
Cán bộ Nghiên cứu & Phát triển
Bắt đầu làm việc tại Dream&Do kể từ 1/2017
CÔ. LƯU HOÀNG LÊ
Cán bộ vận hành
Bắt đầu làm việc tại Dream&Do kể từ 9/2016
CÔ. NGUYỄN THỊ HOA
Giáo viên kỹ năng sống
Bắt đầu làm việc tại Dream&Do kể từ tháng 6/ 2018
CÔ. PHẠM THỊ THẢO
Giáo viên kỹ năng sống
Bắt đầu làm việc tại Dream&Do kể từ 4/2017
CÔ. TRỊNH THỊ CHINH
Giáo viên kỹ năng sống
Bắt đầu làm việc tại Dream&Do kể từ 1/2017

PHÒNG MARKETING

Sáng tạo là niềm vui!

Ms. Nguyễn Khánh Xuân
Trưởng bộ phận thiết kế
Bắt đầu làm việc tại Dream&Do kể từ tháng 10/2016
Ms. ĐỖ THÚY NGA
Bộ phận Chăm sóc khách hàng
Bắt đầu làm việc kể từ tháng 7/2018
Ms. Vũ Linh Giang
Cán bộ tư vấn và tuyển sinh
Bắt đầu làm việc tại Dream&Do kể từ 4/2018

PHÒNG ADMIN

Ms. Ngô Bảo Linh

  • Cán bộ phụ trách Hành chính & Nhân sự
  • Bắt đầu làm việc tại Dream&Do kể từ 1/2017

Ms. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

  • Kế toán tổng hợp – Phòng Hành chính – Kế toán
  • Bắt đầu làm việc tại Dream&Do kể từ 2/2018