4 LÝ DO PHỤ HUYNH CHỌN
TRƯỜNG NGOẠI KHÓA

DREAM&DO

▶ LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA HỌC SINH DREAM&DO

Dựa trên một bộ khung phát triển năng lực dành cho học sinh từ 5 – 18 tuổi, Dream&Do trở thành đơn vị giáo dục ngoại khóa đầu tiên tại Việt Nam có khả năng cung cấp các phẩm giáo dục có tính kế thừa và tiếp nối từ K – 12.

LEADERSHIP – TINH THẦN LÃNH ĐẠO

Ở Dream&Do, con sẽ được truyền cảm hứng để trở thành một người có lãnh đạo đầy bản lĩnh qua việc phát triển khả năng tự thúc đẩytự dẫn dắt bản thân mình.

GRIT – Bản lĩnh vươn ra thế giới

Con sẽ được trang bị những kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 và cả những tư duy toàn cầu để đủ bản lĩnh vươn ra thế giới.

CHARACTERISTICS – PHẨM CHẤT

Xây dựng giá trị sống nhân văn và phổ quát, giúp học sinh trở thành những công dân tích cực, có khả năng giải quyết những vấn đề của xã hội.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dream&Do thúc đẩy những sáng kiến vì một lương lai phát triển bền vững qua giáo dục về nhận thức sinh thái – ecology literature.

CHARACTERISTICS – XÂY DỰNG PHẨM CHẤT

Xây dựng giá trị sống nhân văn và phổ quát, giúp học sinh trở thành những công dân tích cực, có khả năng giải quyết những vấn đề của xã hội.

LEADERSHIP – TINH THẦN LÃNH ĐẠO

Ở Dream&Do, con sẽ được truyền cảm hứng để trở thành một người có lãnh đạo đầy bản lĩnh qua việc phát triển khả năng tự thúc đẩytự dẫn dắt bản thân mình.

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MỘT HỌC SINH DREAM&DO

Dựa trên một bộ khung phát triển năng lực dành cho học sinh từ 5 – 18 tuổi, Dream&Do trở thành đơn vị giáo dục ngoại khóa đầu tiên tại Việt Nam có khả năng cung cấp các phẩm giáo dục có tính kế thừa và tiếp nối từ K – 12.

NỀN TẢNG TRIẾT LÝ & PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC

Các chương trình của Dream&Do được xây dựng dựa trên nền tảng triết lý phát triển con người gắn liền với các giá trị phổ quát: tự do – bình đẳng – khoan dung và các lý thuyết về tâm lý học phát triển.

CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ KỂ TỪ NĂM 2022

27Th4
Kể từ 2022 trở đi, Dream&Do sẽ áp dụng DUY NHẤT một chính sách HOÀN TRẢ học phí thay vì công tác BẢO LƯU (vốn đang tiêu tốn rất nhiều......
Đọc tiếp

CẢM NHẬN TỪ PHỤ HUYNH

Truyền thông nói về Dream&Do

Đối tác & khách hàng