4 LÝ DO PHỤ HUYNH CHỌN
TRƯỜNG NGOẠI KHÓA

DREAM&DO

▶ SCHOOL FOR FUTURE CHANGEMAKER

At Dream&Do, we believe in the transformative power of education. Our program equips students with necessary skills, knowledge and characteristics to become the changemakers of their local and global communities.

LEADERSHIP – TINH THẦN LÃNH ĐẠO

Ở Dream&Do, con sẽ được truyền cảm hứng để trở thành một người có lãnh đạo đầy bản lĩnh qua việc phát triển khả năng tự thúc đẩytự dẫn dắt bản thân mình.

GRIT – Bản lĩnh vươn ra thế giới

Con sẽ được trang bị những kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 và cả những tư duy toàn cầu để đủ bản lĩnh vươn ra thế giới.

CHARACTERISTICS – PHẨM CHẤT

Xây dựng giá trị sống nhân văn và phổ quát, giúp học sinh trở thành những công dân tích cực, có khả năng giải quyết những vấn đề của xã hội.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dream&Do thúc đẩy những sáng kiến vì một lương lai phát triển bền vững qua giáo dục về nhận thức sinh thái – ecology literature.

CHARACTERISTICS – XÂY DỰNG PHẨM CHẤT

Xây dựng giá trị sống nhân văn và phổ quát, giúp học sinh trở thành những công dân tích cực, có khả năng giải quyết những vấn đề của xã hội.

LEADERSHIP – TINH THẦN LÃNH ĐẠO

Ở Dream&Do, con sẽ được truyền cảm hứng để trở thành một người có lãnh đạo đầy bản lĩnh qua việc phát triển khả năng tự thúc đẩytự dẫn dắt bản thân mình.

SCHOOL FOR FUTURE CHANGEMAKERS

At Dream&Do, we believe in the transformative power of education. Our program equips students with necessary skills, knowledge and characteristics to become the changemakers of their local and global communities.

OUR EDUCATION PHILOSOPHY

Our programs are designed on the foundational philosophy of reconnection. We address social and environmental issues through strengthening students’ connections with: the natural world, the human community,and their spiritual selves.

CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ KỂ TỪ NĂM 2022

27Th4
Kể từ 2022 trở đi, Dream&Do sẽ áp dụng DUY NHẤT một chính sách HOÀN TRẢ học phí thay vì công tác BẢO LƯU (vốn đang tiêu tốn rất nhiều......
Đọc tiếp

CẢM NHẬN TỪ PHỤ HUYNH

Truyền thông nói về Dream&Do

Đối tác & khách hàng