GIẢI THÍCH VỀ GÓI BẢO HIỂM DU LỊCH ĐANG ÁP DỤNG

Quý phụ huynh thân mến,

Để có thể giảm bớt các rủi ro có thể xảy đến trong các chương trình giáo dục trải nghiệm, chúng tôi luôn tiến hành việc mua Bảo hiểm du lịch cho tất cả học sinh với hạn mức 100.000.000 VNĐ/ người/ vụ. Dream&Do xin tóm tắt nội dung chính của gói bảo hiểm này như sau.

I. Quyền lợi bảo hiểm: Gói BHDL định mức 100.000.000 VNĐ

– Số tiền bảo hiểm về người: 100.000.000 đồng/người/vụ
– Người được bảo hiểm bị chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, sẽ được công ty bảo hiểm chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm (Tối đa 100.000.000 VNĐ)
– Người được bảo hiểm bị thương do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ chi trả chi phí điều trị thực tế nhưng không vượt quá tỷ lệ 1% thương tật quy định tại bảng tỷ lệ trả tiền thương tật của công ty bảo hiểm (*)
– Người được bảo hiểm bị chết do bệnh tật, ốm đau thuộc phạm vi bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ chi trả 50% số tiền bảo hiểm (Tối đa 50.000.000 VNĐ)
– Mở rộng trường hợp khách bị ngộ độc(du lịch trong nước): chi trả theo chi phí thực tế, tối đa: 1%x STBH/Ngày nằm viện (1%x100.000.000/ngày nằm viện).


Lưu ý:
Các trường hợp phát sinh về sức khoẻ như: dị ứng, đau bụng thông thường sẽ không nằm trong phạm vi nhận quyền lợi bảo hiểm

II. Phạm vi bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm bao gồm các rủi ro sau
1. Chết, thương tật thân thể do tai nạn
2. Chết do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm
3. Chết hoặc thương tật thân thể do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân, và tham gia chống các hành động phạm pháp

Công ty bảo hiểm không chịu tránh nhiệm đối với rủi ro xảy ra do những nguyên nhân trực tiếp sau:
1. Người được bảo hiểm cố ý vi phạm: pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan du lịch, khách sạn, nhà khách hoặc chính quyền địa phương nơi du lịch
2. Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc người được thụ hưởng, người thừa kế hợp pháp (Là người được chỉ định nhận tiền bảo hiểm theo giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc theo pháp luật)
3. Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của rượu bia, ma tuý, hay các chất kích thích tương tự khác
4. Điều trị, hoặc sử dụng thuốc theo hướng dẫn của Y, bác sĩ điều trị
5. Chiến tranh, nổi loạn, đình công, động đất, núi lửa, sóng thần hay các thảm hoạ tự nhiên khác

III. Thủ tục trả tiền bảo hiểm

Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, Người được bảo hiểm hoặc đại diện của Người được bảo hiểm cần
1. Thông báo ngay cho văn phòng Mic gần nhất hoặc khách hạn hay tổ chức du lịch trong vòng 24h, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của Pháp luật
2. Thực hiện những chỉ dẫn của Mic, khách sạn hay tổ chức du lịch
Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm bao gồm
Khi yêu cầu Mic trả tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm, hoặc đại diện người được bảo hiểm, hoặc người thu hưởng, hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho Mic hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm trong vòng 180 ngày (6 tháng), kể từ ngày xảy ra tai nạn.

Hồ sơ bao gồm
1. Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu của Mic
2. Hợp đồng bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người được bảo hiểm
3. Các chứng từ khám chữa bệnh bao gồm: Y bạ (Medical Report), giấy khám, giấy nhập viện, ra viện, phiếu thanh toán ra viện, đơn thuốc, phiếu mổ, phiếu đọc X-quang, phim chụp X-quang (nếu có), vv…Những chứng từ này phải có tên bác sĩ, người điều trị, loại bệnh, chi tiết các mục điều trị và ngày điều trị, có dấu của bệnh viện hoặc cơ sở khám chữa bệnh. Đơn thuốc phải kê tên thuốc rõ ràng, có dấu của hiệu thuốc.
4. Các hoá đơn thể hiện toàn bộ chi phí thực tế và hợp lý, hợp lệ để khám chữa bệnh và điều trị…Các hoá đơn này là hoá đơn hợp pháp do Bộ Tài Chính quy định để làm căn cứ xét trả tiền bảo hiểm.
5. Bản sao bằng lái xe máy, ô tô (Trường hợp tai nạn phát sinh) khi người khiếu nại đang điều khiển xe máy/ô tô
6. Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
7. Giấy chứng tử (trường hợp người được bảo hiểm tử vong)
8. Trường hợp người thụ hưởng là người thừa kế hợp pháp phải có thêm giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp. Trường hợp người thụ hưởng bảo hiểm uỷ quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm, phải có giấy uỷ quyền phù hợp

Trả tiền bảo hiểm:
1. Số tiền bồi thường bảo hiểm được trả cho Người được bảo hiểm hoặc người được Người được bảo hiểm uỷ quyền hoặc người thu hưởng. Trường hợp người được bảo hiểm bị chết mà hợp đồng bảo hiểm/giấy chứng nhận bảo hiểm không có quy định người thu hưởng thì người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm được nhận số tiền đó
2. Trường hợp không có người thừa kế hợp pháp nhận tiền bảo hiểm, Mic thanh toán chi phí cho cơ quan hoặc cá nhân đứng ra tổ chức chôn cất Người được bảo hiểm nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm đã quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 thuộc điều 8 của quy tắc bảo hiểm
3. Trường hợp người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp không trung thực trong việc thực hiện các quy định trong quy tắc bảo hiểm, Mic có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm tuỳ theo mức độ vi phạm

Thời hạn yêu cầu và trả tiền bảo hiểm
1. Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm: Một (01) năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật
2. Thời hạn trả tiền bảo hiểm của Mic: Mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ và không quá ba mươi (30) ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ
3. Trường hợp từ chối trả tiền bảo hiểm, Mic phải thông báo bằng văn bản cho người được bảo hiểm hoặc người được thụ hưởng hoặc người được uỷ quyền hợp pháp biết lý do từ chối trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểmkhông còn giá trị

Bảng tỷ lệ thương tật của công ty bảo hiểm trong file đính kèm

Quy tắc về bảo hiểm du lịch trong file đính kèm