CHÍNH SÁCH THANH TOÁN MỚI DÀNH CHO CÁC TRẠI HÈ TRONG NƯỚC 2020

Trong năm 2020, Dream&Do áp dụng phương thức thanh toán đặc biệt với những chính sách mới. Theo đó phụ huynh có thể chọn 1 trong 2 cách thanh toán sau:

1. Phương thức thanh toán thứ 1: Thanh toán 100% để hưởng toàn bộ chính sách ưu đãi.

Phụ huynh khi đăng ký thanh toán 100% sau khi các chương trình của Dream&Do chính thức tuyển sinh sẽ được hưởng TOÀN BỘ các chính sách ưu đãi CÓ LỢI NHẤT cho quý phụ huynh và học sinh bao gồm:

  • TRẠI HÈ SURVIVAL CAMP – Giá bán: 7.900.000 VNĐ

A.ƯU ĐÃI EARLY BIRD: Giảm ngay 1.200.000vnđ khi đăng ký trước ngày 21/2/2020

B. Các ưu đãi đặc biệt:

– ƯU ĐÃI KHI ĐĂNG KÝ NHÓM: HAPPY GROUP
+  Nhóm 5-9 trại sinh ~ 300.000vnđ/ trại sinh
+  Nhóm 10 trại sinh trở lên ~ 500.000vnđ/ trại sinh

– KHÁCH HÀNG CŨ đã đăng ký các trại hè và khóa học 2019: Giảm ~ 300.000vnđ

– ƯU ĐÃI FAMILY: Gia đình ĐĂNG KÝ nhiều hơn 1 trại (cho 1 con hoặc nhiều con)
+ Survival: 400.000 VNĐ
+ Green: 800.000 VNĐ
+ Peace: 1000.000 VNĐ

LƯU Ý: Mỗi trại sinh được nhận ưu đãi tối đa 1 ưu đãi ở mục A + 1 ưu đãi ở mục B

  • TRẠI HÈ GREEN LEADERS CAMP – Giá bán 16.900.000 VNĐ

A.ƯU ĐÃI EARLY BIRD: Giảm ngay 1.600.000vnđ khi đăng ký trước ngày 21/2/2020

B. Các ưu đãi đặc biệt:

– ƯU ĐÃI KHI ĐĂNG KÝ NHÓM: HAPPY GROUP
Nhóm 5-9 trại sinh: Giảm 400.000 VNĐ/ 1 học sinh
Nhóm 10 trại sinh trở lên: Giảm 800.000 VNĐ/ 1 học sinh

– KHÁCH HÀNG CŨ đã đăng ký các trại hè và khóa học 2019: Giảm 500.000 VNĐ

– ƯU ĐÃI FAMILY: Gia đình ĐĂNG KÝ nhiều hơn 1 trại (cho 1 con hoặc nhiều con)
+ Survival: 400.000 VNĐ
+ Green: 800.000 VNĐ
+ Peace: 1000.000 VNĐ

LƯU Ý: Mỗi trại sinh được nhận ưu đãi tối đa 1 ưu đãi ở mục A + 1 ưu đãi ở mục B

  • TRẠI HÈ VIETNAM INTERNATIONAL PEACE CAMP – Giá bán 20.900.000 VNĐ

A.ƯU ĐÃI EARLY BIRD: Giảm ngay 2.500.000vnđ khi đăng ký trước ngày 21/2/2020

B. Các ưu đãi đặc biệt:

–  ƯU ĐÃI KHI ĐĂNG KÝ NHÓM: HAPPY GROUP
+ Nhóm 5-9 trại sinh: Giảm 500.000 VNĐ 1 học sinh
+ Nhóm 10 trại sinh trở lên: Giảm 1000.000 VNĐ/ 1 học sinh

– KHÁCH HÀNG CŨ đã đăng ký các trại hè và khóa học 2019: Giảm 500k.

– ƯU ĐÃI FAMILY: Gia đình ĐĂNG KÝ nhiều hơn 1 trại (cho 1 con hoặc nhiều con)
+Survival: 400.000 VNĐ
+Green: 800.000 VNĐ
+Peace: 1000.000 VNĐ

LƯU Ý: Mỗi trại sinh được nhận ưu đãi tối đa 1 ưu đãi ở mục A + 1 ưu đãi ở mục B

2.  Phương thức thanh toán thứ 2: Đặt cọc ngay 3.000.000 VNĐ để hưởng riêng chính sách ưu đãi Early Bird. 

– Survival Camp – Super Early Bird: Giảm ngay 1.200.000vnđ khi đăng ký trước ngày 21/2/2020

– Green Leaders Camp – Super Early Bird: Giảm ngay 1.600.000vnđ khi đăng ký trước ngày 21/2/2020

– Vietnam International Peace Camp: Giảm ngay 2.500.000vnđ khi đăng ký trước ngày 21/2/2020