CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ KỂ TỪ NĂM 2022

Quý phụ huynh thân mến,

Kể từ 2022 trở đi, Dream&Do sẽ áp dụng DUY NHẤT một chính sách HOÀN TRẢ học phí thay vì công tác BẢO LƯU (vốn đang tiêu tốn rất nhiều công sức, thời gian của đội ngũ và thường khiến khách hàng hiểu lầm là bảo lưu chương trình thay vì bảo lưu chi phí.) Cụ thể:

Các chính sách bảo lưu kể từ năm 2021 trở về trước vấn được giữ nguyên cho phụ huynh đang bảo lưu.

PHẦN 1: CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

I. QUY ĐỊNH VỀ HUỶ DỊCH VỤ TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG
1. CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ/TRẠI ĐÔNG NỘI TRÚ

1.1. V/v đổi sang đợt trại khác

Phụ huynh muốn đổi sang đợt trại khác, vui lòng thông báo tới Dream&Do trước tối thiểu 10 ngày diễn ra (Trường sẽ hỗ trợ nếu đợt Trại Phụ huynh muốn đổi còn chỗ). Trong khoảng thời gian trước 10 ngày diễn ra, Trường có quyền không hỗ trợ đổi đợt Trại để đảm bảo công tác vận hành.

1.2 V/v HỦY tham gia 

1.2.1. Phụ huynh báo huỷ trước khi chương trình diễn ra
– Thời gian tính từ thời điểm báo hủy tới thời điểm tổ chức.

Thời gian báo hủy   Hoàn trả    
>30 ngày   80%    
>3 & < 30 ngày   50%    
>1 & < 3 ngày   30%    
 

1.2.2. Báo huỷ trong khi chương trình diễn ra

  • Khi chương trình đã diễn ra, trường hợp phụ huynh xin rút không tham gia tiếp chương trình sẽ không được hoàn lại

1.2.3. Trong trường hợp BẤT KHẢ KHÁNG

Học sinh có chỉ định của bác sĩ không thể tham gia được chương trình sẽ được hoàn trả tiền ăn tương ứng 200.000 VNĐ/ngày với những ngày trại mà con không tham gia.

2CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC BÁN TRÚ

2.1. V/v đổi sang lịch học khác

– Lịch khai giảng các khóa học nội trú sẽ tùy thuộc vào từng thời điểm trong năm. 

– Trường hợp phụ huynh muốn đổi sang lịch học khác (nếu có), vui lòng thông báo tới Dream&Do trước tối thiểu 10 ngày diễn ra (Trường sẽ hỗ trợ nếu khóa học phụ huynh muốn đổi còn chỗ). Trong khoảng thời gian trước 10 ngày diễn ra, Trường có quyền không hỗ trợ đổi để đảm bảo công tác vận hành. 

– Trường hợp phụ huynh muốn đổi sang lịch học khác nhưng không có chương trình phù hợp tại thời điểm đó, sẽ áp dụng theo chính sách Hủy. 

2.2. V/v HỦY tham gia 

2.2.1 Phụ huynh báo huỷ trước khi chương trình diễn ra
– Thời gian tính từ thời điểm báo hủy tới thời điểm ngày khai giảng khóa học

Thời gian báo hủy   Hoàn trả    
>30 ngày   80%    
>3 & < 30 ngày   50%    
>1 & < 3 ngày   30%


2.2.2. Báo huỷ trong khi chương trình diễn ra

  • Khi chương trình đã khai giảng, trường hợp phụ huynh xin rút không tham gia tiếp chương trình sẽ không được hoàn lại.

2.2.3. Trong trường hợp BẤT KHẢ KHÁNG

Học sinh có chỉ định của bác sĩ không thể tham gia được chương trình sẽ được hoàn trả tiền ăn tương ứng 100.000 VNĐ/ngày (với chương trình bán trú) với những ngày mà con không tham gia.

II. QUY ĐỊNH VỀ HUỶ DỊCH VỤ TỪ PHÍA DREAM&DO

2.1. Trường hợp bất khả kháng: Nếu chương trình học diễn ra trong khoảng thời gian xuất hiện những hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ, dịch bệnh, chiến tranh, việc tổ chức có thể ảnh hưởng tới an toàn tính mạng của học sinh, Dream&Do sẽ sắp xếp thời gian học thay thế để đảm bảo chương trình. Trong trường hợp này, nếu phụ huynh không thể sắp xếp tham gia với lịch tổ chức mới, phụ huynh sẽ nhận được hoàn trả 80% chi phí đã đóng.

2.2. Trong trường hợp Dream&Do không tổ chức được do vì lý do chủ quan, Trường sẽ hoàn trả 100% chi phí.


PHẦN 2 QUY TRÌNH HOÀN TRẢ 

Bước 1: Bộ phận CSKH của Dream&Do gửi email xác nhận thông tin về số tiền mà khách hàng sẽ được hoàn trả trong vòng 7 ngày khi chương trình ngưng tổ chức bởi lý do bất khả kháng (dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh) hoặc học sinh ngưng tham gia.

Bước 2: Sau khi Khách hàng xác nhận và gửi lại STK, việc hoàn trả sẽ được xử lý vào tuần đầu tiên của tháng kế tiếp.