PHƯƠNG PHÁP HỌC QUA TRÒ CHƠI

GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP

Học tập qua trò chơi là phương pháp dạy học thông qua việc tổ chức hoạt động cho học sinh. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh được tìm hiểu bài học bằng cách tham gia các chơi trò chơi. Luật chơi thể hiện nội dung và phương pháp học. 
Sau mỗi trò chơi, giáo viên sẽ đánh giá và cùng học sinh rút ra những bài học.

đăng ký và nhận tư vấn miễn phí