PHƯƠNG PHÁP HỌC QUA TRẢI NGHIỆM

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP

Học tập qua trải nghiệm là phương pháp trong đó học sinh sẽ tự tìm tòi, khám phá tri thức cũng như kĩ năng thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế. Người dạy sẽ chỉ đóng vai trò chuyên gia cố vấn, hướng dẫn, hỗ trợ, thiết lập và đánh giá tiêu chuẩn cho việc học và vai trò huấn luyện.

5 bước học tập qua trải nghiệm

Là một nhà giáo dục có mục đích, Dream&Do School hiểu rằng học sinh của mình có thể học theo vô vàn cách khác nhau ở mọi thời điểm, cũng có rất nhiều điều có thể học được mà không theo kiểu truyền thống. Cách tốt nhất để học sinh yêu thích việc học tập một cách tự nhiên là “đời sống hóa” kiến thức. 

Theo đó, các Chương trình trại hè của Dream&Do School được xây dựng dựa trên giá trị cốt lõi “giáo dục trải nghiệm”, áp dụng triệt để phương pháp giảng dạy tích cực học tập qua trải nghiệm – là cách học thông qua làm việc với quan niệm việc học là quá trình tạo ra tri thức mới trên cơ sở trải nghiệm thực tế, dựa trên những đánh giá, phân tích từ những kinh nghiệm, kiến thức sẵn có.

đăng ký và nhận tư vấn miễn phí