PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC - HỌC QUA LÀM DỰ ÁN

HỌC QUA LÀM DỰ ÁN Phương pháp Project Based Learning (PBL) – Học qua làm dự án là một phương pháp học tập trong đó học sinh sẽ tiếp thu kỹ năng và kiến thức bằng cách làm các dự án để tìm hiểu, giải đáp cho những câu hỏi, vấn đề hay thách thức được đặt ra.

nội dung

Học qua làm dự án chú trọng vào những hoạt động lớp học mang tính dài hạn, liên môn học, và lấy học sinh làm trung tâm. Không giống như cách học lệ thuộc vào giáo viên như cách truyền thống, những học sinh phải tự tổ chức công việc và quản lý thời gian của mình trong lớp học theo mô hình này. Lớp học qua dự án nhấn mạnh vào những kết quả đến từ sự hợp tác hay những tìm tòi mang tính cá nhân nhằm thể hiện những gì học sinh đã học được.

phương pháp

Phương pháp Học qua làm dự án còn đem đến cho học sinh những cơ hội khám phá những vấn đề và thách thức đang diễn ra trong cuộc sống thực tế, tăng khả năng lưu giữ những kiến thức và kỹ năng trong dài hạn. Phương pháp Học qua dự án thường gắn với những vấn đề trong thực tế nhằm thu hút mối quan tâm của học sinh và thúc đẩy những suy nghĩ nghiêm túc nhằm đưa ra giải pháp cho những vấn đề. Từ đó học sinh tiếp thu và kiến thúc mới một cách chủ động.

VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN

Vai trò của giáo viên như một người hướng dẫn và hỗ trợ. Giáo viên cùng làm việc với học sinh để khoanh vùng những câu hỏi liên quan, xây dựng những nhiệm vụ nhỏ có ý nghĩa, rèn luyện cho học sinh cả kiến thức và kỹ năng xã hội, đánh giá một cách cẩn thận về những gì mà học sinh đã được học từ trải nghiệm này. Một dự án điển hình thường thể hiện vấn đề cần giải quyết hay một hiện tượng cần khám phá.

đăng ký và nhận tư vấn miễn phí