TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI CỦA DREAM&DO

  • Ngày đăng: 11:56 , 09/10/2019
  • Lượt xem: 367

1. Thiên nhiên là một phần tất yếu của cuộc sống của con người.
- Con người không độc lập với thiên nhiên, chúng ta thuộc về thiên nhiên.
- Phát triển bền vững

2. Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống

3. Tự do vượt trên sự hiểu biết

4. Tồn tại và thích nghi với thế giới trong thế kỷ 21
- Con người thì hơn robot
- Kết nối với bản thân bằng Mindfulness

đăng ký và nhận tư vấn miễn phí