TIN GIÁO DỤC

GIỚI THIỆU

Hạnh phúc của một đứa trẻ là mục tiêu cuối cùng của tất cả các chương trình giáo dục của Dream&Do. Với triết lý này, mục tiêu giáo dục không dừng lại ở việc nâng cao nhận thức của trẻ mà còn bao gồm cả việc phát triển các năng lực xã hội, đảm bảo an toàn về tâm lý và cảm xúc. Kết nối với thiên nhiên là một phương pháp giúp trẻ đạt được tất cả những năng lực kể trên. Chúng tôi hy vọng, những câu chuyện này cũng sẽ truyền cảm hứng tới những phụ huynh thực sự quan tâm tới tầm quan trọng của tái kết nối với thiên nhiên đối với sự phát triển của chính con em mình.

TIN TỨC

đăng ký và nhận tư vấn miễn phí