KNOWING ME KNOWING YOU

GIỚI THIỆU

Knowing You - Knowing Me là hành trình thấu hiểu bản thân và hiểu những người bạn đồng hành của mình. Trong triết lý phát triển của Dream&Do "Knowing" - "thấu hiểu" là nền tảng của những mối quan hệ dựa trên sự lắng nghe, cảm thông, và chia sẻ, là cội nguồn của sự đoàn kết, sức mạnh của một tập thể những con người trẻ và đầy hoài bão của Trường ngoại khóa Dream&Do.Knowing You - Knowing Me là hành trình thấu hiểu bản thân và hiểu những người bạn đồng hành của mình. Trong triết lý phát triển của Dream&Do "Knowing" - "thấu hiểu" là nền tảng của những mối quan hệ dựa trên sự lắng nghe, cảm thông, và chia sẻ, là cội nguồn của sự đoàn kết, sức mạnh của một tập thể những con người trẻ và đầy hoài bão của Trường ngoại khóa Dream&Do.

TIN TỨC

đăng ký và nhận tư vấn miễn phí