GIẢI THÍCH VỀ BẢO HIỂM DU LỊCH

  • Ngày đăng: 18:08 , 27/05/2019
  • Lượt xem: 130

                                           GIẢI THÍCH VỀ BẢO HIỂM DU LỊCH

I. Quyền lợi bảo hiểm
- Số tiền bảo hiểm về người: 30.000.000 đồng/người/vụ
- Người được bảo hiểm bị chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, sẽ được công ty bảo hiểm chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm (Tối đa 30.000.000 VNĐ)

- Người được bảo hiểm bị thương do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ chi trả chi phí điều trị thực tế nhưng không vượt quá tỷ lệ 1%

thương tật quy định tại bảng tỷ lệ trả tiền thương tật của công ty bảo hiểm (*)

- Người được bảo hiểm bị chết do bệnh tật, ốm đau thuộc phạm vi bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ chi trả 50% số tiền bảo hiểm (Tối đa 15.000.000 VNĐ)
Lưu ý: Các trường hợp phát sinh về sức khoẻ như: dị ứng, đau bụng thông thường sẽ không nằm trong phạm vi nhận quyền lợi bảo hiểm
                             
II. Phạm vi bảo hiểm
Phạm vi bảo hiểm bao gồm các rủi ro sau
1. Chết, thương tật thân thể do tai nạn
2. Chết do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm

3. Chết hoặc thương tật thân thể do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân, và tham gia chống các hành

động phạm pháp

Công ty bảo hiểm không chịu tránh nhiệm đối với rủi ro xảy ra do những nguyên nhân trực tiếp sau
1. Người được bảo hiểm cố ý vi phạm: pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan du lịch, khách sạn, nhà khách hoặc chính quyền địa phương nơi du lịch

2. Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc người được thụ hưởng, người thừa kế hợp pháp (Là người được chỉ định nhận tiền bảo hiểm theo giấy

chứng nhận bảo hiểm hoặc theo pháp luật)

3. Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của rượu bia, ma tuý, hay các chất kích thích tương tự khác
4. Điều trị, hoặc sử dụng thuốc theo hướng dẫn của Y, bác sĩ điều trị
5. Chiến tranh, nổi loạn, đình công, động đất, núi lửa, sóng thần hay các thảm hoạ tự nhiên khác
 
III. Thủ tục trả tiền bảo hiểm
Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, Người được bảo hiểm hoặc đại diện của Người được bảo hiểm cần

1. Thông báo ngay cho văn phòng Bảo Minh gần nhất hoặc khách hạn hay tổ chức du lịch trong vòng 24h, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định

của Pháp luật

2. Thực hiện những chỉ dẫn của Bảo Minh, khách sạn hay tổ chức du lịch
Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm bao gồm

Khi yêu cầu Bảo Minh trả tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm, hoặc đại diện người được bảo hiểm, hoặc người thu hưởng, hoặc người thừa kế hợp pháp 

phải gửi cho Bảo Minh hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm trong thời gian không quá 1 năm (12 tháng), kể từ ngày xảy ra tai nạn

Hồ sơ bao gồm
a. Giấy yêu cầu bồi thường

b. Hợp đồng bảo hiểm và bản sao (trích) danh sách người được bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc vé vào cửa có bảo hiểm hoặc hoá đơn

thu tiền phòng có cần phí bảo hiểm

c. Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan du lịch, chính quyền địa  hoặc công an nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn
d. Xác nhận điều trị của cơ quan y tế (Giấy ra viện, phiếu điều trị các giấy tờ liên quan đến tai nạn)
e. Giấy chứng tử và xác nhận thừa kế hợp pháp (Trường hợp chết)
f. Trường hợp Người được bảo hiểm uỷ quyền cho người khác nhận tiền bảo hiểm, phải có giấy uỷ quyền hợp pháp
Trả tiền bảo hiểm

1. Số tiền bồi thường bảo hiểm được trả cho Người được bảo hiểm hoặc người được Người được bảo hiểm uỷ quyền hoặc người thu hưởng.

Trường hợp người được bảo hiểm bị chết mà hợp đồng bảo hiểm/giấy chứng nhận bảo hiểm không có quy định người thu hưởng thì người thừa kế

hợp pháp của Người được bảo hiểm được nhận số tiền đó

2. Trường hợp không có người thừa kế hợp pháp nhận tiền bảo hiểm, Bảo Minh thanh toán chi phí cho cơ quan hoặc cá nhân đứng ra tổ chức chôn cất

Người được bảo hiểm nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm quy định tại Hợp đồng bảo hiểm 

Vi phạm ngghĩa vụ khai báo trung thực

Trường hợp Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp hoặc người thụ hưởng của Người được bảo hiểm không trung thực trong việc khai báo,

thực hiện các quy định trong quy tắc này, Bảo Minh có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm tuỳ theo mức độ vi phạm

Thời hạn giải quyết hồ sơ bảo hiểm
Bảo Minh có trách nhiệm xem xét, giải quyết hồ sơ yêu cầu bảo hiểm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu hợp lệ
Bảng tỷ lệ thương tật của công ty bảo hiểm trong file đính kèm
* Giải thích chi tiết về quyền lợi bảo hiểm theo quy định bảng tỷ lệ trả tiền thương thật của công ty bảo hiểm
Ví dụ: Mất một cánh tay từ vai xuống (Tháo khớp tay): chi trả 80%
Cụ thể: Nếu Người được bảo hiểm bị mất một cánh tay từ vai xuống: Được thanh toán tối đa 24.000.000 VNĐ
- Trường hợp chi phí điều trị của Người được bảo hiểm là 20.000.000, Công ty bảo hiểm sẽ thanh toán toàn bộ chi phí 20.000.000 VNĐ
- Trường hợp chi phí điều trị của Người được bảo hiểm là 25.000.000, Công ty bảo hiểm sẽ thanh toán tối đa 24.000.000 VNĐ

TIN TỨC LIÊN QUAN

đăng ký và nhận tư vấn miễn phí