NHỮNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC NỀN TẢNG CỦA TRƯỜNG DREAM&DO

  • Ngày đăng: 11:24 , 09/10/2019
  • Lượt xem: 327

Các phương pháp giáo dục nền tàng

- Phương pháp học tập qua trải nghiệm
- Phương pháp học tập qua trò chơi
- Phương pháp học tập qua làm dự án

Các học thuyết giáo dục nền tảng
- Học thuyết đa trí thông minh
- Thuyết Tâm lý học phát triển 

TIN TỨC LIÊN QUAN

đăng ký và nhận tư vấn miễn phí