Dream&Do Family là nơi chúng tôi cùng nhau trăn trở và hành động để tạo nên sự đổi thay tích cực của những đứa trẻ, thế hệ tương lai của Việt Nam. Không chỉ làm việc, ở Dream&Do, chúng tôi chia sẻ và truyền cảm hứng cho nhau để cùng theo đuổi những giá trị sống bền vững, cho tương lai của hành tinh này và của cả chính những thế hệ mai sau.

DREAM&DOers - Những người gieo hạt

đăng ký và nhận tư vấn miễn phí