CHÍNH SÁCH BẢO LƯU KHOÁ HỌC KỸ NĂNG SỐNG SURVIVAL KID KỲ HỌC MÙA HÈ – HỌC PHẦN VƯỢT KHÓ

 • Ngày đăng: 11:44 , 24/04/2019
 • Lượt xem: 772

 CHÍNH SÁCH BẢO LƯU KHOÁ HỌC KỸ NĂNG SỐNG SURVIVAL KID

KỲ HỌC MÙA HÈ – HỌC PHẦN VƯỢT KHÓ

 

PHẦN 1: QUY TRÌNH BẢO LƯU

Bước 1: Khách hàng gửi email tới bộ phận CSKH của Trường Dream&Do theo địa chỉ dreamdo.cskh@gmail.com hoặc dreamdovietnam@gmail.com. 
Bước 2: Bộ phận CSKH của Dream&Do gửi email xác nhận thông tin về số tiền mà khách hàng sẽ được bảo lưu kèm thời hạn và các quy định liên quan nếu có.
Thời hạn bảo lưu: 2 tháng kể từ ngày khách hàng nhận được email xác nhận bảo lưu.

 

PHẦN 2: QUY ĐỊNH VỀ HỦY DỊCH VỤ VÀ BẢO LƯU DỊCH VỤ:

Về phía khách hàng

 • Hủy buổi học ngay trong ngày diễn ra buổi học –> Dream&Do sẽ không bảo lưu số tiền tương ứng với 1 buổi học mà khách hàng đã thanh toán. Trong trường hợp có gia đình đến muộn, xe sẽ đợi ở điểm tập kết tối đa thêm 10 phút kể từ thời gian khởi hành. Sau khoảng thời gian này, học sinh sẽ được coi là hủy bỏ buổi học ngay tại ngày học và không được bảo lưu chi phí tương ứng với 1 buổi đã thanh toán.
 • Hủy buổi học trong khoảng thời gian tính đến ngày diễn ra 07 ngày: Dream&Do sẽ không bảo lưu số tiền tương ứng 1 buổi học mà khách hàng đã thanh toán.
 • Hủy buổi học ngoài khoảng thời gian tính đến ngày diễn ra 07 ngày: Dream&Do sẽ bảo lưu 50% số tiền khách hàng đã thanh toán trong vòng 2 tháng kể từ ngày xác nhận bảo lưu. Số tiền này khách hàng có thể sử dụng để đăng ký tham gia bất cứ chương trình nào của Dream&Do trong thời gian đó.
 • Trong trường hợp khách hàng bảo lưu buổi học để tham gia một chương trình nào khác của Dream&Do cùng thời gian, 100% chi phí tương ứng với 1 buổi học có thể sử dụng để đăng ký chương trình của Dream&Do mà khách hàng sẽ tham gia.
 • Trường hợp khách hàng xin nghỉ buổi học đã đăng ký và muốn đổi sang một ngày học khác, Dream&Do sẽ linh động cho học sinh đổi lịch học. (Tối đa được đổi 2 buổi/khoá, chỉ đổi sang các lớp học của kỳ học mùa hè trong cùng thời gian khoá học khách hàng đăng ký)
 • Phụ huynh muốn đổi lịch học, vui lòng thông báo tới Dream&Do trước ngày 10/05/2019 (Nếu lớp Phụ huynh muốn đổi còn chỗ). Sau ngày 10/05/2019 trường sẽ không hỗ trợ đổi lịch học để đảm bảo công tác vận hành Khoá học

Trong trường hợp BẤT KHẢ KHÁNG

 1. Học sinh bị ốm,phải đi viện và không thể tham gia buổi học
   • Với những học sinh đăng ký học cả khoá học (10buổi), bảo lưu 100% chi phí buổi học. Số lượng buổi học tối đa được bảo lưu là 1.
   • Với những học sinh đăng ký các buổi học lẻ (<10 buổi), buổi học mà học sinh nghỉ sẽ chỉ được bảo lưu trong khoảng thời gian khóa học mà học sinh đăng ký. Số lượng buổi học tối đa được bảo lưu là 1.
 2. Học sinh bị ốm nặng, cần điều trị dài hạn và không thể tham gia khoá học: Dream&Do sẽ bảo lưu 100% chi phí những buổi học mà học sinh không tham gia được. Khoản tiền tương ứng với chi phí đăng ký các buổi học còn lại sẽ được bảo lưu đến hết ngày cuối cùng của năm hiện tại. Hoặc phụ huynh có thể sang nhượng suất học cho học sinh khác.

 

Lưu ý :

 1. Trong tất cả các trường hợp, Dream&Do sẽ không hoàn trả lại chi phí mà sẽ bảo lưu chi phí để đăng kí sang chương trình khác. Chi phí của buổi học bảo lưu được tính bằng chi phí thực tế phụ huynh đã thanh toán chia cho số buổi học mà phụ huynh đã đăng ký.
 2. Yêu cầu bắt buộc: Phụ huynh chụp ảnh giấy khám bệnh/giấy nhập viện và gửi vào email: Dreamdo.cskh@gmail.com
 3. Chỉ áp dụng bảo lưu với các trường hợp khách hàng chuyển tiền đăng ký khoá học. Với các trường hợp Khách hàng được tặng buổi học/khoá học. Nếu không tham gia sẽ không được bảo lưu.

Về phía Dream&Do

 • Trường hợp bất khả kháng: Nếu buổi học diễn ra trong khoảng thời gian xuất hiện những hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ, việc tổ chức có thể ảnh hưởng tới an toàn tính mạng của học sinh, Dream&Do sẽ sắp xếp buổi học thay thế để đảm bảo chương trình học. 

 

đăng ký và nhận tư vấn miễn phí